POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.rencelj.si določajo sistemdelovanja spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.rencelj.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletna trgovina www.rencelj.si  deluje na območju Republike Slovenije je namenjena vsem fizičnim in pravnim osebam. S spletno trgovino www.rencelj.si (v nadaljevanju trgovina ) upravlja samostojni podjetnik Gregor Renčelj (v nadaljevanju ponudnik). Naročanje v trgovini poteka v slovenskem jeziku preko internetnih povezav 24 ur na dan, vsak dan v letu. Zaradi vzdrževanja in nadgradnje spletne strani se lahko pojavijo v dostopu občasne kratkotrajneomejitve. Obiskovalec spletne strani pridobi pravico do nakupa v procesu registracije in s tem postane uporabnik. Ob registraciji se pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu obiskovalčeve elektronske pošte in geslo. Uporabniško ime in geslo sta podatka, ki nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vpisanimi podatki.

Uporabnik lahko izbira in naroča izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na spletnih straneh trgovine so na voljo do odprodaje zalog. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo in kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Cene in pogoji prodaje so od tega trenutka dalje obvezujoči za ponudnika in kupca.

Ponudnik se obvezuje, da bodo kupcu vedno na razpolago vsi podatki, ki zadevajo poslovanje spletne trgovine v odnosu do kupca: identiteta ponudnika oz. upravitelja spletne strani, kontaktnipodatki, ki so potrebni za hitro in učinkovito komunikacijo, opis glavnih značilnosti blaga oziroma storitev, razpoložljivostartiklov v razumnem roku, pogoji za dostavo artiklov ali izvršitve storitve, jasno in nedvoumno določene cene, način plačila in dostave artiklov, časovna veljavnost ponudbe, rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe in pogoji za odstop, pojasnilo postopka pritožbe s pripadajočimi kontaktnimi podatki.

PONUDBA IN CENA ARTIKLOV

Cene navedene ob artiklih veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti, artikli pa so na voljo do odprodaje zalog. Cena, ki je navedena ob posameznem artiklu, je v času potrditve nakupa končna prodajna cena artikla in se po potrditvi naročila ne more spremeniti. V ceno izdelka strošek dostave ni vključen. Vse cene so navedene v denarni valuti evro (€). Ponudba artiklov v trgovini se redno dopolnjuje in spreminja. Cene so priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma distributerja ali jih ponudnik oblikuje sam.

Kljub prizadevanju, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa ali mu ponudil rešitev v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.